Arkiv: november, 2014

Hur långt kan en gasbil köra på en påse matavfall?

Matavfall är en viktig resurs i omställningen till ett hållbart samhälle. Då matavfall bryts ner bildas både den förnybara energikällan biogas och det näringsrika gödningsmedlet biogödsel. På nationell nivå finns en stark styrning för ökad

Publicerad: 26 november, 2014

Läs mer

Lyckad första workshop i KomKom2

Under 2013 drevs projektet KomKom där man tog fram underlag till en gemensam kommunikationsstrategi för matavfallsinsamling i Skånes kommuner. Genom projektet bildades ett nätverk för matavfallsinsamling där majoriteten av Skånes matavfallsaktörerdeltog. Nätverket var mycket uppskattat

Publicerad: 18 november, 2014

Läs mer